Tijdelijke wegafsluiting: Steenwijkerwold, Hesselingerdijk/ Kanaal Steenwijk Ossenzijl

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8341TP
Publicatiedatum
05-06-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluiting: Steenwijkerwold, Hesselingerdijk/ Kanaal Steenwijk Ossenzijl

Beschrijving

Op 7 juni van 7.00 uur tot 17.00 uur en 8 juni 2018 van 7.00 uur tot 17.00 uur is de brug over het kanaal Steenwijk Ossenzijl volledig afgesloten voor al het verkeer ter hoogte van Steenwijkerwold, Hesselingerdijk volledig afgesloten voor al het verkeer. In opdracht van de provincie Overijssel worden werkzaamheden aan de brug uitgevoerd.
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).