Eisen plattegrond indeling tent

Op de plattegrond moet het volgende zijn aangegeven:

  1. Situatietekening met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1000, waar de tent(en) op schaal zijn weergegeven.
  2. Kwaliteitsverklaring brandvoortplanting van het tentdoek. Met een kwaliteitsverklaring moet worden aangetoond dat de tent aan de brandvoortplantingsklasse conform de NEN 6065, Franse norm M2, Duitse norm DIN 4102 B1 of Europese norm NEN-EN13501-01 voldoet. Als de tent wordt gehuurd bij een erkend verhuurbedrijf, kan het bedrijf deze verklaring bij de tent leveren. Voor goedgekeurde legertenten (bijv. een boogtent) is geen kwaliteitsverklaring nodig.
  3. Een plattegrond van de tent(en) zelf, schaal maximaal 1:100. Deze plattegrond bevat de volgende gegevens:
  • Indeling van de tent, waaruit (na het intekenen van de bar(s)/podium, enz.) het vrije vloeroppervlak naar voren komt.
  • Als er gebruik wordt gemaakt van tafels en stoelen, moet er een opstellingsplan worden ingediend (verwerkt in de plattegrond tekening, op schaal ingetekend).
  • Maximaal aantal personen gelijktijdig aanwezig (per ruimte).
  • Uitgangen en nooduitgangen met daarbij de maatvoering van de deuren, de draairichting van de deuren en de ontgrendeling (knopcilinder/paniekontgrendeling/drukbalk).
  • Vluchtroute aanduidingen.
  • Noodverlichting in de tent (ook aangeven hoe de uitvoering is geregeld).
  • Mobiele blusapparaten (exacte locaties en inhoud (minimaal 6 liter/Kg).