Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland zoekt leden

In de gemeente Steenwijkerland krijgt kunst in de openbare ruimte steeds meer aandacht. Er zijn veel initiatieven waarbij de inbreng en het advies van de Commissie Beeldende Kunst gevraagd en gewaardeerd wordt. Wilt u meedenken over kunst in de openbare ruimte in Steenwijkerland? Dan zoeken we u.

Taak Commissie Beeldende Kunst

De taak van de Commissie Beeldende Kunst is het adviseren van de gemeente Steenwijkerland over beeldende kunst en de uitgaven voor kunstobjecten. Verder stimuleert de commissie activiteiten die gericht zijn op het opnemen en de acceptatie van beeldende kunst in de gemeente Steenwijkerland.

De Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Deze commissieleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen één keer met dezelfde termijn worden herbenoemd. De gemeente streeft ernaar dat de commissie bestaat uit leden met verschillende kwaliteiten, en verspreid over de gemeente wonend.

Samenstelling commissie

In de commissie moeten vertegenwoordigd zijn:

  • beeldend kunstenaars;
  • beeldende kunstdeskundigen, waarvan zo mogelijk een van buiten de gemeente Steenwijkerland;
  • belangstellenden, die niet beroepsmatig of anderszins dagelijks met kunst te maken hebben.

Interesse?

Gezien de samenstelling van de commissie zijn we op zoek naar beeldend kunstenaars, beeldend kunstdeskundigen en belangstellenden, zoals hierboven vermeld.
Bent u geïnteresseerd? Dan vragen we u om u kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de commissie. 
De gemeente stelt presentiegelden tegenover de inzet van de leden van de Commissie Beeldende Kunst.

Reageren

Schriftelijke reacties ontvangen we graag binnen 2 weken na het verschijnen van deze oproep. U kunt uw brief richten aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,
p/a team Samenleving en Ontwikkeling, cluster Kunst en Cultuur
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.G. Gaastra van de gemeente Steenwijkerland, telefoonnummer 14 0521, e-mailadres kunstencultuur@steenwijkerland.nl
Meer informatie over de Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland.