1572 – 450 jaar op zoek naar vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en voor een deel ook burgeroorlog. Op 24 maart 2022 was de officiële opening van het herdenkingsjaar 1572 in Brielle. Burgemeester Rob Bats was hier namens de gemeente Steenwijkerland bij aanwezig. Het lokale programma in de gemeente Steenwijkerland krijgt ook steeds meer vorm. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Logo 1572 - Geboorte van NederlandElke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol in de strijd en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen.

Dit jaar, 450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572. Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand als plaatsen die dat niet, of pas later, deden.

De Opstand, zoals de Tachtigjarige Oorlog in deze tijd ook heet, betekende in Holland en Zeeland het begin van vrijheid. Daarnaast betekende het ook een goede verandering op bestuurlijk en economisch gebied. Maar wat gebeurde er hier? Om een beeld te krijgen van de situatie in onze gemeente in die periode raden wij aan de duidelijke uiteenzetting van Henk van Heerde te lezen. 

Landelijke opening themajaar 1572 - Geboorte van Nederland

Op 24 maart 2022 was de officiële opening van het herdenkingsjaar 1572 in Brielle. Journalist en presentator Diederik Jekel nam de kijker mee in de geschiedenis van dit bijzondere herdenkingsjaar. Ook Steenwijkerland is een van de deelnemende gemeenten. Daarom was burgemeester Rob Bats namens de gemeente aanwezig bij deze officiële opening. Het programma werd bijgewoond door Zijne Majesteit de Koning. U kunt deze officiële opening online terugkijken.

Het lokale programma in de gemeente Steenwijkerland krijgt ook steeds meer vorm. Er worden wandelingen en een fietsroute ontwikkeld. De gidsen in Steenwijk, Vollenhove en Blokzijl bereiden stadswandelingen voor rondom dit thema. Als het lokale programma vast staat, kunt u dit lezen op onze website en in de krant.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over deze gebeurtenis kijk dan op de website Geboorte van Nederland