Toerisme

De gemeente Steenwijkerland heeft een van de meest bijzondere landschappen van Nederland. Een gebied van 330 km² met water-, riet- en boslandschappen afgewisseld met pittoreske stadjes en dorpen. Maar liefst 105 km² hiervan is Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste en mooiste wetland van Noordwest Europa. In Weerribben-Wieden kunt u varen, fietsen, wandelen, winkelen en nog veel meer!

 • Toerisme in Steenwijkerland

  De gemeente Steenwijkerland heeft een van de meest bijzondere landschappen van Nederland. Een gebied van 330 km² met water-, riet- en boslandschappen afgewisseld met pittoreske stadjes en dorpen. Maar liefst 105 km² hiervan is Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste en mooiste wetland van Noordwest Europa. In Weerribben-Wieden kunt u varen, fietsen, wandelen, winkelen en nog veel meer!

 • Visie recreatie en toerisme

  31 maart 2020

  De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland zijn samen bezig met het maken van een visie op recreatie en toerisme voor de komende vijf jaar. Hierin staat hoe we in kunnen spelen op de kansen die toerisme en recreatie bieden voor Steenwijkerland. We hebben hiervoor uw ideeën opgehaald en u kon reageren op de concept visie op hoofdlijnen. De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de uitgeschreven concept visie. U kon tot en met 25 februari reageren. De visie is door de Stichting Weerribben-Wieden vastgesteld en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders die het stuk na interne vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad.

 • Kamperen buiten een erkend kampeerterrein

 • Bidboek ‘Land van Weerribben en Wieden’

  In het bidboek staan de ambities van het college met betrekking tot de vrijetijdseconomie voor de komende jaren, waar het college uitdagingen ziet liggen en waar het college gezamenlijk met andere overheden en organisaties wil optrekken.

 • Duurzame ambachten

  12 mei 2020

  Op dit moment staan de duurzame ambachten riet snijden, punterbouw en visserij zwaar onder druk en dreigen zelfs te verdwijnen. Dit komt onder andere door allerlei ontwikkelingen in de sector waardoor alternatieven aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de productie van goedkoop riet in het buitenland, waardoor het regionale (duurdere) riet niet meer verkocht wordt. De gemeente Steenwijkerland wil samen met de provincie Overijssel, het Platform duurzame ambachten en de IJsselacademie ondernemers stimuleren om het vak in stand te houden en een duurzame toekomst te geven. Met een aantal stimulerende maatregelen zoals subsidies voor punters en rieten daken, een educatieprogramma voor scholen en een informatiecentrum over punters, riet en visserij worden de ambachten opnieuw onder de aandacht gebracht. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om nieuwe producten gericht op recreatie en toerisme te ontwikkelen.

 • Gastvrij Steenwijkerland

  10 juli 2020

  Gastvrij Steenwijkerland: bezoekers zijn welkom in Steenwijkerland. Om u welkom te heten en te informeren vindt u overal in het gebied (digitale) informatie. Over bijvoorbeeld bezienswaardigheden, geschiedenis en tips voor wandel- en fietsroutes.