Toerisme

De gemeente Steenwijkerland heeft een van de meest bijzondere landschappen van Nederland. Een gebied van 330 km² met water-, riet- en boslandschappen afgewisseld met pittoreske stadjes en dorpen. Maar liefst 105 km² hiervan is Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste en mooiste wetland van Noordwest Europa. In Weerribben-Wieden kunt u varen, fietsen, wandelen, winkelen en nog veel meer!

 • Toerisme in Steenwijkerland

  De gemeente Steenwijkerland heeft een van de meest bijzondere landschappen van Nederland. Een gebied van 330 km² met water-, riet- en boslandschappen afgewisseld met pittoreske stadjes en dorpen. Maar liefst 105 km² hiervan is Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste en mooiste wetland van Noordwest Europa. In Weerribben-Wieden kunt u varen, fietsen, wandelen, winkelen en nog veel meer!

 • Kamperen buiten een erkend kampeerterrein

 • Bidboek ‘Land van Weerribben en Wieden’

  In het bidboek staan de ambities van het college met betrekking tot de vrijetijdseconomie voor de komende jaren, waar het college uitdagingen ziet liggen en waar het college gezamenlijk met andere overheden en organisaties wil optrekken.

 • Duurzame ambachten

  Op dit moment staan de duurzame ambachten riet snijden, punterbouw en visserij zwaar onder druk en dreigen zelfs te verdwijnen. Dit komt onder andere door allerlei ontwikkelingen in de sector waardoor alternatieven aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de productie van goedkoop riet in het buitenland, waardoor het regionale (duurdere) riet niet meer verkocht wordt. De gemeente Steenwijkerland wil samen met de provincie Overijssel, het Platform duurzame ambachten en de IJsselacademie ondernemers stimuleren om het vak in stand te houden en een duurzame toekomst te geven. Met een aantal stimulerende maatregelen zoals subsidies voor punters en rieten daken, een educatieprogramma voor scholen en een informatiecentrum over punters, riet en visserij worden de ambachten opnieuw onder de aandacht gebracht. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om nieuwe producten gericht op recreatie en toerisme te ontwikkelen.

 • Gastvrij Steenwijkerland

  22 december 2020

  Gastvrij Steenwijkerland: bezoekers zijn welkom in Steenwijkerland. Om u welkom te heten en te informeren vindt u overal in het gebied (digitale) informatie. Over bijvoorbeeld bezienswaardigheden, geschiedenis en tips voor wandel- en fietsroutes.

 • Fietspaden en havens

  10 februari 2021

  Fietspaden worden verbeterd en verbreed. Hierdoor zijn ze overzichtelijk en toegankelijk. Fietsers en wandelaars kunnen elkaar passeren zonder dat ze moeten uitwijken in de berm. Havens zijn uitnodigend en voorzien van goede voorzieningen, zoals toiletgebouwen en stroom.

 • Bezoekerscentrum nieuwe stijl: European Wetland Center Ossenzijl

  21 december 2020

  In Ossenzijl wordt in nauwe samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer en Plaatselijk Belang het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer verbouwd tot een European Wetland Center. Een plek waar bezoekers informatie kunnen vinden over Weerribben-Wieden en over het gebied kunnen leren. Vanuit het European Wetland Center kan de omgeving verkend worden. Je kunt er parkeren, overstappen op andere vormen van (duurzaam) vervoer zoals de fiets en de kano. Waarschijnlijk komt er in de buurt van het bezoekerscentrum ook ruimte om te overnachten. Hiervoor nemen lokale recreatieondernemers initiatief.

 • Vitaal Platteland

  05 maart 2021

  In sommige gebieden in Nederland zijn de opgaven zo groot dat meerdere overheden hebben afgesproken om deze samen aan te pakken. Noordwest Overijssel is één van die gebieden. Samen zorgen we voor veranderingen die nodig zijn op het gebied van agro en food, klimaat en energie en natuur en biodiversiteit.