Het project 'Riet uit de regio' biedt boerderijeigenaren met subsidie een steuntje in de rug bij de aanleg of herstel van hun dak met riet uit de Weerribben-Wieden.