Duurzame ambachten

Op dit moment staan de duurzame ambachten riet snijden, punterbouw en visserij zwaar onder druk en dreigen zelfs te verdwijnen. Dit komt onder andere door allerlei ontwikkelingen in de sector waardoor alternatieven aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de productie van goedkoop riet in het buitenland, waardoor het regionale (duurdere) riet niet meer verkocht wordt. De gemeente Steenwijkerland wil samen met de provincie Overijssel, het Platform duurzame ambachten en de IJsselacademie ondernemers stimuleren om het vak in stand te houden en een duurzame toekomst te geven. Met een aantal stimulerende maatregelen zoals subsidies voor punters en rieten daken, een educatieprogramma voor scholen en een informatiecentrum over punters, riet en visserij worden de ambachten opnieuw onder de aandacht gebracht. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om nieuwe producten gericht op recreatie en toerisme te ontwikkelen.

Een landschap gevormd door boeren, rietsnijders, verveners, botenbouwers en vissers

In de Kop van Overijssel zijn duurzame ambachten nauw verweven met het landschap. Eeuwenlang is het landschap gevormd door boeren, rietsnijders, verveners, botenbouwers en vissers. Tegenwoordig worden er nog een aantal ambachtelijke beroepen beoefend die dit gebied nog steeds kenmerken. Rietsnijders zorgen dat de waterrijke gebieden van de Weerribben en de Wieden niet dichtgroeien en dat de rietcultuur blijft bestaan. Tegelijkertijd leveren de rietsnijders de grondstof voor een natuurlijke, duurzame dakbedekking. De beroepsvissers dragen actief bij aan het behoud van een gezonde visstand. Daarnaast kunnen de vissers een onderscheidende rol spelen in de regionale voedselketen. Punterbouwers bouwen al eeuwenlang houten platbodems en punters die heel geschikt zijn voor beroeps- en recreatiegebruik in de kwetsbare natuurgebieden van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Riet uit de regio - subsidie rieten daken (aanvragen kan tot 1 juli 2020)

Het project 'Riet uit de regio' biedt boerderijeigenaren met subsidie een steuntje in de rug bij de aanleg of herstel van hun dak met riet uit de Weerribben-Wieden.

 

Rietsnijders