Visie recreatie en toerisme

De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland hebben samen een visie op recreatie en toerisme opgesteld. Hierin staat hoe we in kunnen spelen op de kansen die toerisme en recreatie bieden voor Steenwijkerland. We hebben hiervoor uw ideeën opgehaald en u kon reageren op de concept visie. De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de visie.

De visie is door de Stichting Weerribben-Wieden vastgesteld en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad de visie die voor de komende 5 jaar gaat gelden, vastgesteld.

Documenten visie recreatie en toerisme

De visie op duurzaam (be)leefbaar toerisme en recreatie in Steenwijkerland (pdf, 6,3 MB): de koers voor de komende 5 jaar.

Vragen over de visie?

Stuur een mail naar info@steenwijkerland.nl