Visie recreatie en toerisme

De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland zijn samen bezig met het maken van een visie op recreatie en toerisme voor de komende vijf jaar. Hierin staat hoe we in kunnen spelen op de kansen die toerisme en recreatie bieden voor Steenwijkerland. We hebben hiervoor uw ideeën opgehaald en u kon reageren op de concept visie op hoofdlijnen. De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de uitgeschreven concept visie. U kon tot en met 25 februari reageren. De visie is door de Stichting Weerribben-Wieden vastgesteld en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders die het stuk na interne vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad.

De visie is door de Stichting Weerribben-Wieden vastgesteld en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders die het stuk na interne vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad.

Vragen over de visie?

Stuur een mail naar info@steenwijkerland.nl