Visie recreatie en toerisme

De stichting Weerribben - Wieden en de gemeente Steenwijkerland zijn bezig met het maken van een visie op recreatie en toerisme voor de komende vijf jaar. Hierin beschrijven we hoe we in kunnen spelen op de kansen die toerisme en recreatie bieden voor Steenwijkerland. In juli en september 2019 hebben wij uw ideeën hierover opgehaald. De stichting en de gemeente Steenwijkerland presenteerden op donderdag 12 december 2019 de hoofdlijnen van de concept visie recreatie en toerisme. Tot 6 januari kon u via onze website reageren op de concept visie. Er zijn meerdere reacties binnen gekomen. Op basis van alle reacties wordt de visie nu uitgewerkt tot een definitieve visie. De visie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Stichting Weerribben - Wieden. De visie wordt van 14 tot 24 februari ter inzage gelegd. Meer informatie hierover volgt.

De documenten

Heeft u vragen over de visie?

Stuur een mail naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl