Bidboek ‘Land van Weerribben en Wieden’

Het college van B&W heeft een bidboek opgesteld waarin zij aangeeft wat de ambities van het college zijn met betrekking tot de vrijetijdseconomie voor de komende jaren, waar het college uitdagingen ziet liggen en waar het college gezamenlijk met andere overheden en organisaties wil optrekken.