Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Ook de gemeente Steenwijkerland heeft een bijdrage gevraagd in deze regiodeal. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. 'Een geweldige opsteker voor de regio Zwolle en Steenwijkerland' volgens wethouder Bram Harmsma. 'Hiermee kunnen we de komende jaren werken aan onze ambities op het gebied van recreatie en toerisme'.

Steenwijkerland is een spraakmakende teamspeler op gebied van toerisme

Wethouder Bram Harmsma: 'Met de Rijkssteun kunnen we werken aan het spreiden en geleiden van onze bezoekers in de regio. Een van de onderwerpen waarop we rijkssteun hebben gevraagd is de ontwikkeling van station Steenwijk naar een knooppunt van duurzame en slimme mobiliteit (smart mobility) voor de gemeente. Met deze steun kunnen we een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio leveren. We willen namelijk dat iedereen meeprofiteert van het toerisme in onze regio. De komende jaren verwachten we nog meer toeristen in onze regio. Wij willen daarop voorbereid zijn'. De komende maanden moet nog duidelijk worden hoe de rijkssteun precies wordt verdeeld.

Bram Harmsma 'Dit bericht is een eerste stap in de erkenning dat wij er als plattelandsregio toe doen en een belangrijke invloed hebben op de leefbaarheid in de regio. Dit kunnen wij alleen bereiken door een krachtige samenwerking met de regio, provincie en uiteraard financiële steun van het Rijk. Deze stap is een prachtig resultaat van goede samenwerking met de Regio Zwolle. Dit is goed nieuws voor bedrijven en inwoners. Steenwijkerland is trotse partner.'

14-2-2020