Nieuw vaar- en verhuurbeleid vastgesteld voor Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft een nieuw vaar- en verhuurbeleid dat vanaf 2021 gaat gelden. De drukte in Dorpsgracht in Giethoorn, een oude vaarverordening die in strijd was met Europese regelgeving en de wens om de bezoeker bij te laten dragen, waren aanleiding om te komen met een actueel een toekomstbestendig beleid. De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het vaar- en verhuurbeleid vastgesteld.

Toekomstproof

Bram Harmsma, wethouder recreatie en toerisme: 'We hebben de afgelopen jaren met veel partijen gesproken en zijn het gezamenlijk eens dat er een nieuwe balans moet komen tussen leefbaarheid en toerisme in Giethoorn. We hebben daarvoor een vaar- en verhuurbeleid ontwikkeld dat rekening houdt met de verschillende belangen in het dorp. Het nieuwe beleid is meerdere malen voorgelegd aan belanghebbenden. We hebben daarbij goed geluisterd naar de opmerkingen en op basis daarvan aanscherpingen gedaan om tegemoet te komen aan de verschillende belangen. Ook al lagen de belangen toch wel uit elkaar, ik ben tevreden met het beleid dat er nu ligt. Het geeft duidelijkheid en daar kunnen we de komende jaren mooi mee vooruit'.

Het nieuwe beleid houdt op hoofdlijnen het volgende in:

 • De maximale afmetingen van rondvaart- en verhuurboten vervallen;
 • Het maximaal aantal verhuur- en rondvaartboten vervalt;
 • Alle verhuur- en rondvaartboten moeten op termijn elektrisch aangedreven worden;
 • De bezoeker draagt bij doordat verhuur- en rondvaartboten gaan betalen voor het varen in de Dorpsgracht in Giethoorn. Afhankelijk van de grootte van de boot geldt een ander tarief;
  • laag tarief voor houten punters: 50 euro
  • basis tarief voor smalle verhuurboten en rondvaartboten: 500 euro
  • hoog tarief voor brede boten: 1500 euro
 • Boten die door vakantieparken en B&B’s aan klanten worden uitgeleend vallen ook onder de verhuurboten. Zij mogen hun boten alleen verhuren aan eigen gasten;
 • Voor de Dorpsgracht in Giethoorn geldt een maximale breedte voor verhuurboten;
 • Verhuur- en rondvaartboten mogen geen nieuwe ligplaats in de Dorpsgracht, Jan Hozengracht, Jan Bolsvaart, Smitsvaart en de Cornelisgracht in Giethoorn innemen;
 • Na het vaarseizoen wordt met de gebiedspartners het nieuwe vaar- en verhuurbeleid geëvalueerd.

Meer lezen over het beleid?

Kijk op www.steenwijkerland.nl/giethoorn

16-12-2020