Wethouder Marcel Scheringa mee op rietexcursie naar de Weerribben-Wieden met groep 4 van School B voor Daltononderwijs

Op 9 maart 2022 bezochten leerlingen van School B voor Daltononderwijs het rietland in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Tijdens de excursie leren zij over het eeuwenoude ambacht van het rietsnijden. Wethouder Marcel Scheringa sloot op 9 maart aan bij de excursie van school B uit Steenwijk. Riettelers Gradus Petter en Wout van de Belt begeleidden hem samen met de kinderen op pad in het rietland.

Leerlingen gaan met een rietsnijder op excursie naar het rietland

Rietsnijders halen al honderden jaren in het voorjaar het riet uit de Weerribben-Wieden. Het riet behoort tot de beste soorten van de wereld. Met hun werk zijn rietsnijders ook onmisbaar voor het behoud van het unieke landschap. Zij zorgen ervoor dat de waterrijke gebieden van de Weerribben-Wieden niet dichtgroeien en dat de rietcultuur blijft bestaan. Tegelijkertijd leveren de rietsnijders de grondstof voor een natuurlijke, duurzame dakbedekking.

Naast deze klas gaan nog 21 klassen tussen 28 februari en 15 maart met een rietsnijder op excursie naar het rietland van de Weerribben-Wieden. Daar maken zij kennis met het ambacht van rietsnijder, de gebruiksmogelijkheden van het riet en het rietlandschap. Voorafgaand hebben zij in de klas al een introductieles gehad van hun leerkracht. Vanaf half maart is het rietland niet meer toegankelijk, omdat het beschermd broedgebied is.

In Weerribben-Wieden zijn duurzame ambachten nauw verweven met het landschap 

Eeuwenlang is het landschap gevormd door boeren, rietsnijders, verveners, botenbouwers en vissers. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Ik zie dat de kinderen ongelooflijk enthousiast zijn. Het is ook een hele mooie dag om hier in het riet te zijn. Ze mogen zelf ook de handen uit de mouwen steken, zelf riet binden en kammen. Het is geweldig om dat enthousiasme te zien. Kinderen in en om de gemeente Steenwijkerland komen op school niet of nauwelijks in aanraking met deze ambachtelijke beroepen, terwijl ze zo nadrukkelijk verbonden zijn met hun eigen woonomgeving  in de Weerribben-Wieden. Met het programma Duurzame Ambachten willen we daar verandering in brengen. We willen graag dat de volgende generatie, onze kinderen, enthousiast wordt over deze ambachten. Daarnaast stimuleren we bijvoorbeeld het gebruik van riet uit het gebied en de bouw van authentieke punters door samen met de provincie Overijssel subsidies op de aankoop daarvan te verstrekken.’

Lessen in de klas sluiten aan de bij de excursies

Educatief bureau Komvoor ontwikkelde lessen over riet en water voor groep 3-4. Daarmee kunnen kinderen na afloop van de excursie in de taal-, reken-, gym- en muziekles het onderwerp verder verdiepen en schoolse inhoud koppelen aan het landschap uit hun eigen omgeving. Dit materiaal is gratis te downloaden via www.duurzameambachten.nl. Willemijn Zwart, educatief ontwikkelaar bij Komvoor: ‘Ik vind het altijd weer bijzonder hoeveel impact onderwijs buiten de klas kan hebben op leerlingen. Abstracte lesstof komt tot leven en leerlingen zitten op het puntje van hun stoel.’

‘Het is echt werk waar je met passie aan moet werken’

Vertelt Marcel Scheringa. ‘Dat hoor je ook, mensen zijn hier met passie aan het werk. Maar we hebben straks ook toekomstige rietsnijders nodig en daarvoor is het ook belangrijk dat we laten zien, hoe belangrijk en hoe mooi het werk is. Ik kijk tevreden terug als er straks een nieuwe generatie opstaat die dit werk wil gaan doen.’
 

     Foto 2 - Wethouder Marcel Scheringa mee op rietexcursie naar de Weerribben-Wieden met groep 4 van School B voor Daltononderwijs        Foto 1 - Wethouder Marcel Scheringa mee op rietexcursie naar de Weerribben-Wieden met groep 4 van School B voor Daltononderwijs