Uitslag verkiezingen 20 maart

Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.

De voorlopige verkiezingsuitslag in Steenwijkerland is:

Provinciale Staten

  Partij Aantal stemmen Percentage
1. CDA 3.250 15,7%
2. Forum voor Democratie 3.226 15,6%
3. VVD 2.940 14,2%
4. PvdA 2.003 9,7%
5. ChristenUnie 1.886 9,1%
6. GroenLinks 1.714 8,3%
7. PVV 1.425 6,9%
8. SP 1.094 5,3%
9. 50PLUS 975 4,7%
10. D66 974 4,7%
11. Partij voor de Dieren 710 3,4%
12. SGP 403 1,9%
13. DENK 84 0,4%
Totaal   20.778  
Ongeldig   42  
Blanco   52  


Opkomst: 59,1%
 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Partij Aantal stemmen
1. Water Natuurlijk 3.884
2. VVD 3.656
3. Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel 3.427
4. CDA 3.116
5. ChristenUnie 1.775
6. AWP niet politiek wel deskundig 1.756
7. 50PLUS 1.390
8. SGP 610
Totaal   19.614
Ongeldig   68
Blanco   283


Opkomst: 56,9%


Waterschap Zuiderzeeland

  Partij Aantal stemmen
1. WaW 24
2. WWN 23
2. VVD 23
4. CDA 21
5. ChristenUnie/SGP 16
6. AWP niet politiek wel deskundig 10
7. 50PLUS 6
8. OPA 2
Totaal   128
Ongeldig   1
Blanco   2


Opkomst: 67%
 

Processen-verbaal

De processen-verbaal van de stembureaus kunt u via deze pagina bekijken. Deze liggen ook ter inzage in het gemeentehuis.
 

Definitieve uitslag verkiezingen

De definitieve uitslag van de verkiezingen vindt u op de websites:

overijsselkiest.overijssel.nl (Provinciale Statenverkiezingen)

www.wdodelta.nl/overons/verkiezingen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

www.zuiderzeeland.nl (Waterschap Zuiderzeeland)


Zie ook