Kandidaatstelling politieke partijen

Op deze pagina vindt u informatie over de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Op maandag 31 januari 2022, tussen 9.00 - 17.00 uur moeten partijen die mee willen doen aan de Gemeenteraadsverkiezing hun kandidatenlijst en verdere stukken overleggen bij het centraal stembureau, gevestigd in het gemeentehuis. Lees alle informatie op de site van de Kiesraad

Waarborgsom

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald moeten een waarborgsom van € 225,- betalen. Deze waarborgsom kan gestort worden op NL 19 BNGH 0285092421 t.n.v. Gemeente Steenwijkerland o.v.v. ‘kandidaatstelling [naam partij]‘. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij tenminste 75% van de kiesdeler aan stemmen haalt. De waarborgsom moet uiterlijk 17 januari 2022 op de rekening van de gemeente staan.  

Ondersteuningsverklaringen

Ook moeten nieuwe partijen en bestaande partijen die op dit moment geen zetel in de gemeenteraad hebben, 20 ondersteuningsverklaringen overleggen.

Het maken van kandidatenlijsten

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen. Deze software wordt beschikbaar gesteld op de site van de Kiesraad. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels heeft, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Voorinlevering

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Het gaat dan om een eerste check van de juiste formulieren en persoonsgegevens van de kandidaten. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Meer informatie over voorinlevering ontvangen de partijen van het Team Verkiezingen. 

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

  • Lijst van de kandidaten (model H1);
  • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9) (deze verklaring kan niet meer worden ingetrokken);
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat (met Burgerservicenummer); 
  • Verklaring van elke kandidaat die niet in Steenwijkerland woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in Steenwijkerland te vestigen;
  • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1);
  • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen;
  • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen of bestaande partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad);
  • 20 ondersteuningsverklaringen. Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad.

Bijlagen