Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.

De voorlopige verkiezingsuitslag in Steenwijkerland is:

Provinciale Staten

  Partij Aantal stemmen Percentage
1. CDA 3.250 15,7%
2. Forum voor Democratie 3.226 15,6%
3. VVD 2.940 14,2%
4. PvdA 2.003 9,7%
5. ChristenUnie 1.886 9,1%
6. GroenLinks 1.714 8,3%
7. PVV 1.425 6,9%
8. SP 1.094 5,3%
9. 50PLUS 975 4,7%
10. D66 974 4,7%
11. Partij voor de Dieren 710 3,4%
12. SGP 403 1,9%
13. DENK 84 0,4%
Totaal   20.778  
Ongeldig   42  
Blanco   52  


Opkomst: 59,1%
 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Partij Aantal stemmen
1. Water Natuurlijk 3.884
2. VVD 3.656
3. Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel 3.427
4. CDA 3.116
5. ChristenUnie 1.775
6. AWP niet politiek wel deskundig 1.756
7. 50PLUS 1.390
8. SGP 610
Totaal   19.614
Ongeldig   68
Blanco   283


Opkomst: 56,9%


Waterschap Zuiderzeeland

  Partij Aantal stemmen
1. WaW 24
2. WWN 23
2. VVD 23
4. CDA 21
5. ChristenUnie/SGP 16
6. AWP niet politiek wel deskundig 10
7. 50PLUS 6
8. OPA 2
Totaal   128
Ongeldig   1
Blanco   2


Opkomst: 67%
 

Definitieve uitslag verkiezingen

De definitieve uitslag van de verkiezingen vindt u op de websites:

overijsselkiest.overijssel.nl (Provinciale Statenverkiezingen)

www.wdodelta.nl/overons/verkiezingen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

www.zuiderzeeland.nl (Waterschap Zuiderzeeland)


Zie ook