Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kiest dan de leden van de Provinciale Staten van Overijssel en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.
Op donderdag 23 mei 2019 is de Europees Parlementsverkiezing.

De gemeente Steenwijkerland ligt in het grondgebied van twee waterschappen, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland. Voor welk waterschap u uw stem mag uitbrengen is afhankelijk van uw adres.
U ontvangt van de gemeente Steenwijkerland een stempas voor de verkiezing(en) waarvoor u kiesgerechtigd bent.
 
Provinciale Statenverkiezingen 2019

Verkiezingen Waterschap 2019

Europees Parlementsverkiezing 2019