Europees Parlementsverkiezing 2019

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u stemmen op de leden van het Europees Parlement.

Europees Parlementsverkiezingen worden één keer in de vijf jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de lidstaten worden gekozen.

Op wie kunt u stemmen?

Op 9 april 2019 leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Op dit moment is nog niet bekend op wie u kunt stemmen.

Overzicht stembureaus gemeente Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in een van de 33 stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen. Zie ook: waarismijnstemlokaal.nl/s/Steenwijkerland

Stempas

U krijgt uiterlijk twee weken voor de verkiezing een stempas toegestuurd. U krijgt een stempas toegestuurd als u:

  • op 9 april 2019 (datum kandidaatstelling) in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op een adres in de gemeente Steenwijkerland;
  • op 23 mei 2019 (datum verkiezing) achttien jaar of ouder bent;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten; én
  • de Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (én u heeft laten registreren met een formulier 'Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland')

Identificatieplicht

Als u wilt stemmen moet u zich kunnen legitimeren. U heeft een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs moet dus minimaal geldig zijn tot 24 mei 2014.

Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie? Dan identificeert u zich met het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs dat is afgegeven door het land van uw nationaliteit.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt.

Gaat het om een Nederlands identiteitsbewijs, dan neemt u het volgende mee naar het stembureau:

  1. een verklaring van vermissing van het identiteitsbewijs (afgegeven door de gemeente); en
  2. een ander identiteitsbewijs waarop in elk geval uw foto én uw naam staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Gaat het om een buitenlands identiteitsbewijs, dan neemt u het volgende mee naar het stembureau:

  1. een proces-verbaal van vermissing (opgemaakt door de politie); en
  2. een ander identiteitsbewijs waarop in elk geval uw foto én uw naam staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op donderdag 23 mei 2019 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of bezit u geen identiteitsbewijs, machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beide te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Degene die voor u gaat stemmen, mag uw identiteitsbewijs ook op een mobiele telefoon of tablet laten zien. Deze manier van machtigen kan tot op de dag van de verkiezing.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u op 23 mei 2019 stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan.

Dit kan: 

  • aan de balie: tot en met woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt.

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen, heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Dit kan: 

  • aan de balie: tot en met woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur bij de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven in de BRP. Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak een geldig identiteitsbewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee.

Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Zie ook