Begroting 2019 in een oogopslag

Op 13 november 2018 heeft de gemeenteraad de programmabegroting voor 2019-2022 vastgesteld. De begroting is vastgelegd in een dik boekwerk, dat veel tijd en kennis vraagt om het door te lezen. Daarom hebben we van de begroting 2019 een schema gemaakt, ‘de begroting in één oogopslag’. Dit schema laat op een eenvoudige manier zien wat de gemeente ontvangt en uitgeeft. Maar ook wat de plannen zijn voor 2019 en welke ambities het college van B&W in 5 programma’s heeft uitgewerkt.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Begroting 2019 in een oogopslag pdf, 3MB