Belt-Schutsloot

Belt-Schutsloot is een waterstreekdorp en oorspronkelijk niet ontsloten via de weg. Er zijn veel sloten en grachten met bruggetjes. Het dorp is ontstaan door de omliggende natuur te bewerken en te benutten. Het landschap dringt door tot in het bebouwingslint. Landschap, erf en bebouwing staan in nauwe relatie tot elkaar. De uitbreiding Steenakkers dringt door tot in het landschap en staat in nauwe relatie tot het water. Er staan vrijstaande woningen aan vrij rechte straten.