Blokzijl

Blokzijl is een voormalig Zuiderzeestadje met een beschermd stadsgezicht. Door de verbin- ding tussen Zuiderzee en Steenwijk werden de sluis en haven een reden voor kooplieden om zich te vestigen. Tegenwoordig is Blokzijl een grote toeristische trekker. De historische bebouwing wordt gekenmerkt door Hollandse en Amsterdamse invloeden. Door de oude we- genstructuur is sprake van verkeersproblemen. De buurtschap Muggenbeet maakt ook deel uit van het gebied Blokzijl.