Eesveen/De Bult

Eesveen ligt tussen een stuwwal met bossen en een open agrarisch polderlandschap. Het dorp kenmerkt zich vooral door de licht gebogen lintbebouwing aan de doorgaande weg vanuit Steenwijk naar Frederiksoord. Er is een kleine kern nabij de kruising met twee andere doorgaande wegen waar naast de vrijstaande woningen ook rijtjeshuizen zijn gebouwd.