Kalenberg - Hoogeweg

Kalenberg is een waterstreekdorp en oorspronkelijk niet ontsloten via de weg. Het ligt mid- den in het Nationaal Park De Weerribben. Doordat de verbindingsweg later is aangelegd ligt het bebouwingslint met de achterkant aan de weg. Er zijn veel dagrecreanten; dit leidt met name in de zomer tot parkeerproblemen. Hoogeweg kan gekarakteriseerd worden als een wegdorp. Landschap, erf en bebouwing staan in nauwe relatie tot elkaar.