Kuinre

Kuinre ligt in het uiterste noordwesten van de gemeente op de grens met Friesland en Fle- voland. Het in 1843 gegraven Nieuwe Kanaal en de Linde bepalen het stedenbouwkundige smalle patroon van Kuinre. De kern van Kuinre bestaat uit een lang lint, dat tweezijdig vrij- wel aaneengesloten is bebouwd en een naoorlogs woonwijkje. Kuinre heeft een rijk verleden maar met de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 kwam een einde aan de geschie- denis van Kuinre als havenplaats.