Oldemarkt

De kern Oldemarkt ligt in het noorden van de gemeente. Door een vaart (het Mallegat) te graven naar de rivier de Linde, kon het wegdorp zich tot een marktplaats met stedelijk karakter ontwikkelen. De kern wordt gevormd door de vrijwel aaneengesloten lintbebouwing langs de Hoofdstraat en een aantal dwarsstraten. De kern van Oldemarkt wordt ingeklemd door nieuwe woonwijken (wederopbouw en later) en een bedrijventerrein. In 2001 verdween het bestuurlijk centrum door de gemeentelijke herindeling.