Onna

Onna ligt op relatief korte afstand ten zuidoosten van de stad Steenwijk. Het wordt geken- merkt door een lintbebouwing met voornamelijk boerderijen. Het ligt op de grens van de hogere stuwwallen naar de lagere binnenvenen en heeft diverse houtwallen.