Paasloo

Paasloo ligt in het stuwwallandschap tussen Oldemarkt en Steenwijkerwold. Paasloo ligt op een verhoging van ongeveer 7 meter, een zuidelijke uitloper van het Drents plateau. De bebouwing is zeer dun en vrijwel nergens aaneengesloten. Paasloo bestaat verder uit een kleine concentratie van bebouwing in een iets grotere dichtheid.