Steenwijk - Beitel - Clingenborgh - Oostwijken

De Beitel is een vooroorlogse wijk direct grenzend aan de zuidoost zijde van het centrum. De arbeiderswoningen zijn rijk gedetailleerd met dakoverstekken, afdakjes en lijsten. Het straat- profiel is nauw en de huizen zijn klein en smal. De straten volgen de hoogtelijnen van de nabijgelegen es. Oostwijken en Clingenborgh zijn naoorlogse wijken, grenzend aan de Beitel. Oostwijken is een wijk uit de jaren 70 met rijtjeswoningen, Clingenborgh uit de jaren 90 met rijen- en halfvrijstaande woningen.