Steenwijk - De Gagels

In de wederopbouwperiode is de wijk De Gagels ontstaan aan weerszijden van de Kallenkoterallee. Aan deze oude brede invalsweg naar het centrum is aan het begin van de vorige eeuw lintbebouwing ontstaan met herenhuizen en villa’s. In de wijk is seriematig gebouwd met weinig variatie in de bebouwing: voornamelijk rijtjeswoningen in een rechthoekig stratenpatroon. Door herinrichting in het begin van deze eeuw is meer variatie aangebracht in de bebouwing en is de verkeersstructuur aangepast.