Leefbaarheidsinitiatieven

 • Steenwijk - Oostermeenthe, Nieuwe Gagels en Woldmeenthe

  Wijkvereniging De Middenweg heeft samen met de wijkbewoners een AED-project opgezet. Op meerdere locaties binnen de wijk komt AED-apparatuur bij toepassing de overlevingskans bij hartfalen vergroot. Annex met de apparatuur is een opleiding burgerhulpverlener waarvoor al meerdere wijkbewoners zich hebben aangemeld. Een dergelijk project draagt tevens bij aan de sociale cohesie.

 • Steenwijk De Gagels: verbouwing keuken wijkgebouw

  08 oktober 2014

  Het wijkgebouw is het kloppend hart van de wijk. Regelmatig komen bewoners hier samen. Er wordt oa gezamenlijk gekookt en gegeten. De keuken wordt te klein en is technisch aan vervanging toe.

 • Steenwijk - De Gagels: Vreedzame wijk fase I

  Door de positieve effecten van De Vreedzame School ontstaat er in de wijk belangstelling om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk. Het doel is om een veilig, positief en sociaal klimaat in de wijk na te streven. Door middel van trainingen en informatiebijeenkomsten voor wijkorganisaties en buurtbewoners worden pedagogische vaardigheden verworven waardoor ‘vreedzaam omgaan' met elkaar in de wijk normaal wordt. Kinderen en jongeren gaan daar zelf een bijdrage aan leveren en organisaties in de wijk gaan werken met dezelfde pedagogische uitgangspunten.

 • Meubilair wijkgebouw de Gagels

  22 juni 2010