Steenwijk - Noord

Steenwijk-Noord bestaat uit de wijken Stationsbuurt, Torenlanden en het Steenwijkerdiep. De Stationsbuurt was een van de eerste uitbreidingen ten noorden van de oude stadskern en samen met de toegangswegen tot het centrum bebouwd met villa’s en herenhuizen in het begin van de vorige eeuw. Tussen Stationsbuurt en Torenlanden zijn enkele grootschalige gebouwen nabij het station. Torenlanden is een ruime naoorlogse wijk. Het Steenwijkerdiep is in het begin van deze eeuw gewijzigd van bedrijventerrein naar woongebied met appartementen. Aan de overkant van het kanaal ligt nog bedrijventerrein Dolderkanaal.