Steenwijk - Woldmeenthe - Oostermeenthe, Nieuwe Gagels en Woldmeenthe

Vanaf het centrum gezien is ten noorden van het spoor in de jaren 70 de wijk Oostermeenthe ontstaan. Deze wijk bestaat uit woonerven met meanderende, vaak doodlopende straten en hofjes. De ontsluiting van de wijk geschiedt via één slingerende hoofdweg (de Middenweg). Rijtjeswoningen komen hier veel voor, maar hierin is wel variatie. Tevens zijn er in deze wijk twee serviceflats te vinden.
Aansluitend aan de Oostermeenthe is de wijk Nieuwe Gagels als een villapark vormgegeven. In deze meer recente wijk uit de jaren 80 en 90 komen gekromde straten voor. Net zoals Oostermeenthe is hier hetzelfde principe toegepast van één hoofdontsluitingsroute, met daaraan hofjes en erven.
Vanaf begin 2015 maakt de Woldmeenthe ook deel uit van de wijkvereniging.