Steenwijk - West

Deze wijk is een typische wijk uit de wederopbouwperiode na de 2e wereldoorlog, in de jaren 70 en 80 uitgebreid met rijtjeswoningen. De wijk grenst met de noordzijde aan het park Rams Woerthe en daarmee aan het centrum. De woningen uit de vooroorlogse jaren zijn in de jaren 80 vervangen. Momenteel worden veel naoorlogse woningen vervangen door nieuwbouw waardoor de verhouding huur-koopwoningen meer in evenwicht wordt gebracht.