Steenwijkerwold

Tussen Steenwijk en Oldemarkt ligt Steenwijkerwold. Deze kern is centraal gelegen op een stuwwal en ontstaan als gevolg van het samengroeien van de dorpen Kerkbuurt en Gelderingen. De huidige buurtschap Thij is de oudste nederzetting. Rond 1900 ontstond het rooms-katholieke instituut De Voorzienigheid met onder meer onderwijsvoorzieningen, wat van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van het dorp. Dit verdween rond 1980. Het centrum ligt tegenwoordig rond de krui- sing bij het plein naast de Nederlands Hervormde kerk. In de omgeving vindt men houtwallen.