Vollenhove

Vollenhove is een voormalig Zuiderzeestadje. Het kwam in de vijftiende en zestiende eeuw tot bloei als landbouw- en vissersplaats en als bestuurscentrum van de wijde omgeving. De hoofdstructuur van het beschermde stadsgezicht wordt bepaald door de oude haven en de drie daarop uitkomende middeleeuwse parallelle straten, onderling verbonden door smalle stegen. Naast woonwijkjes kent Vollenhove enkele industriegebieden. Door het ontstaan van de Noordoostpolder verdween de visserij. In 2001 verdween het bestuurlijk centrum door de gemeentelijke herindeling.