Wetering

Wetering en omgeving omvat de buurtschappen Nederland en Wetering en ligt in natuurgebied De Weerribben. Deze buurtschappen laten zich omschrijven als lintbebouwing langs het water in een omgeving met water en riet. Na het vervenen en door de slechte economische omstandigheden liep het aantal inwoners met ongeveer 80% drastisch terug. Het gebied heeft nu grote natuurwaarden en bestaat uit landbouwpolders, rietlanden en moerasbossen met veel vaarwegen. Alle woningen zijn tegenwoordig bereikbaar met de auto.