Willemsoord

Het wegdorp Willemsoord is in 1820 gesticht door koning Willem I als opvangkolonie voor minder bedeelden. De Maatschappij van Weldadigheid organiseerde de ontginning en ook de huisvesting van de behoeftige gezinnen wat leidde tot een strakke aanleg en regelmaat in de verkaveling. Willemsoord is gelegen langs en rondom de voormalige rijksweg Steenwijk- Heerenveen. Rond de haakse kruising is het centrum ontstaan. Het buitengebied met Ronde Blesse en De Pol betreft een agrarisch gebied met boerenbedrijven en –woningen.