Nieuws

 • Eerste subsidies uit nieuwe regeling voor inwonersinitiatieven toegekend 25 maart 2019

  Inwoners weten de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ goed te vinden. Wethouder Tiny Bijl: ‘De eerste subsidies zijn inmiddels al beoordeeld door de adviescommissie. Soms hebben inwoners nét dat financieel steuntje in de rug nodig om een mooi plan voor de buurt uit te kunnen voeren. Of het nu om grote of kleine plannen gaat. Deze regeling voorziet daarin en dat is goed om te constateren.’ Inmiddels hebben 7 initiatieven in diverse kernen een positief bericht gekregen op hun subsidieverzoek. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd via www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven

 • Nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ 04 februari 2019

  Steuntje in de rug voor inwoners met goede ideeën

  Inwoners die goede ideeën hebben kunnen vanaf nu een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. De regeling, waarbij in totaal € 80.000,- te verdelen is, geeft inwoners die een idee hebben voor hun buurt of wijk een financieel steuntje in de rug.

 • Biodiversiteit hoog op Steenwijkerlandse agenda 18 april 2019

  Samen met inwoners werken aan een plan van aanpak

  Hoe zorgen we voor biodiversiteit in onze gemeente? Over het antwoord op die vraag gaat de gemeente Steenwijkerland zich, samen met inwoners en betrokken organisaties, de komende maanden buigen. Het moet leiden tot een plan van aanpak om te zorgen voor een goed leefgebied voor onder andere insecten en bijen.

 • Gezocht: een nieuwe plek voor een mooie bank 08 april 2019

  De Markt in Steenwijk heeft eind 2018 een flinke metamorfose ondergaan. Er zijn meer bomen gekomen, een verlichte fontein en nieuw straatmeubilair. In de nieuwe inrichting was geen ruimte meer voor de bank van kunstenaar Peter van Locht, die tot dan toe op de Markt had gestaan. Wat is een mooie, nieuwe plek voor deze bank? Een bank die uitnodigt tot zitten, om te genieten van de omgeving en het maken van contact. Helpt u de Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland mee in de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor deze prachtige bank?

 • Kernengeld 2019 01 maart 2019

  Er zijn financiele middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de Steenwijkerlandse kernen en wijken te ondersteunen.

 • Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2019 01 maart 2019

  Het college van B&W heeft ingestemd met het Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2019. In het uitvoeringsplan wordt aangegeven welke activiteiten er in 2019 voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte staan gepland.