Nieuws

  • Groen idee? Doe mee! 07 december 2018

    Inwoners van Steenwijkerland zijn trots op ‘hun’ natuur. Niet alleen op de natuur in de natuurgebieden, maar ook de natuur die we elke dag om ons heen zien. De nabijheid van natuur is erg belangrijk voor ons welzijn.

  • Subsidie voor meer sporten en bewegen in Overijssel

    De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar voor nieuwe projecten van sporten en bewegen in de openbare ruimte.

  • Inwoners bedenken werkwijze voor nieuwe subsidieregeling 26 juli 2018

    ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. Dat is de naam van de nieuwe subsidieregeling om plannen en ideeën van inwoners financieel te ondersteunen. In de pot zit een bedrag van € 80.000,- die de gemeenteraad daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Het college van B&W stemde onlangs in met de werkwijze om dit geld te verdelen. Wethouder Oene Akkerman: ‘Deze werkwijze hebben we niet zelf bedacht, maar samen met een groep enthousiaste inwoners die zich daarvoor hadden aangemeld. Die lijn houden we vast, want voor de beoordeling van de subsidieaanvragen willen we een externe adviescommissie in het leven roepen. Na de zomervakantie gaan we een oproep doen om hiervoor leden te werven. Wat ons betreft wordt dit dus een regeling voor en door inwoners. Dat sluit naadloos aan bij onze visie om de inwoner ook echt op 1 te zetten, zoals we dat verwoord hebben in ons coalitieakkoord.’