Nieuws

 • Kijk op West Oktober 2018 18 oktober 2018, pdf, 3MB

  Een uitgave van wijkvereniging Steenwijk-West

 • Initiatieven in het kader van bestrijding eenzaamheid? 15 oktober 2018

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). zoekt bewonersinitiatieven die een rol spelen in de bestrijding van eenzaamheid.

 • Gezocht: inwoners die willen adviseren over subsidieaanvragen 16 oktober 2018

  Wie wil adviseren over de subsidieaanvragen die binnenkomen voor de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’? Met die vraag richt de gemeente Steenwijkerland zich tot haar eigen inwoners. Burgemeester Rob Bats: ‘We zoeken mensen die zitting willen nemen in een adviescommissie die deze subsidieaanvragen gaat beoordelen. Een nieuwe werkwijze die prima past bij hoe we deze subsidieregeling zien: laagdrempelig, flexibel en toegankelijk.’ Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren kernen en wijken, Lina van Veen of Kor van der Velde.

 • Subsidie voor meer sporten en bewegen in Overijssel

  De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar voor nieuwe projecten van sporten en bewegen in de openbare ruimte.

 • Nieuw dorpsplan voor Dwarsgracht 04 oktober 2018, pdf, 4MB

  Verscholen parel van de Wieden is de titel van het Dorpsplan Dwarsgracht & Jonen 2018-2023. Met dit plan heeft het dorpsbelang een agenda waar zij de komende jaren uitvoering aan willen geven.

 • Inwoners bedenken werkwijze voor nieuwe subsidieregeling 26 juli 2018

  ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. Dat is de naam van de nieuwe subsidieregeling om plannen en ideeën van inwoners financieel te ondersteunen. In de pot zit een bedrag van € 80.000,- die de gemeenteraad daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Het college van B&W stemde onlangs in met de werkwijze om dit geld te verdelen. Wethouder Oene Akkerman: ‘Deze werkwijze hebben we niet zelf bedacht, maar samen met een groep enthousiaste inwoners die zich daarvoor hadden aangemeld. Die lijn houden we vast, want voor de beoordeling van de subsidieaanvragen willen we een externe adviescommissie in het leven roepen. Na de zomervakantie gaan we een oproep doen om hiervoor leden te werven. Wat ons betreft wordt dit dus een regeling voor en door inwoners. Dat sluit naadloos aan bij onze visie om de inwoner ook echt op 1 te zetten, zoals we dat verwoord hebben in ons coalitieakkoord.’