Kernengeld 2020

Voor de Plaatselijke Belangen en Wijkorganisaties is jaarlijks een budget beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven te financieren.

Dit budget, koppengeld, is een bedrag per inwoner. Voor 2020 is dit € 1,95 per inwoner. Het budget per kern is hiermee afhankelijk van de grootte van de kern. Naast het koppengeld kunnen de PBW's aanspraak maken op de zogenaamde Matrixgelden. Dit is een budget voor alle kernen en kan alleen worden aangesproken in combinatie met het koppengeld (co-financiering).

De overzichten het bestede en beschikbare koppengeld staan on-line. Bij uw kern of wijk kunt u zien waar uw PBW de afgelopen jaren het koppengeld aan hebben besteedt.

Meer weten? Neem contact op met één van de coördinatoren kernen en wijken:

Kor van der Velde T: 06-31775866 E: kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl

Lina van Veen T: 06-11198528 E: lina.van.veen@steenwijkerland.nl