Breedband in Steenwijkerland

Op donderdag 5 maart 2015 is in de Wielewaal te Scheerwolde een informatieavond gehouden rond de ontwikkeling van breedband in Steenwijkerland. Naast de informatie werd aandacht geschonken aan de te nemen stappen om vanuit een burgerinitiatief tot realisering van breedband in het buitengebied van Steenwijkerland te komen. Geïnteresseerden voor deelname aan de initiatiefgroep kunnen zich via Jan van Ek, coördinator Kernen en Wijken aanmelden.

Wethouder Brus geeft aan dat het proces om te komen tot de aanleg van breedband een lange weg zal zijn. Bij dit proces is als uitgangspunt gekozen dat niet de gemeente glasvezel gaat aanleggen maar dat het initiatief uit de bewoners zelf moet komen. Het zou  volgens hem een goed begin zijn wanneer een groep enthousiaste mensen aangeeft de schouders onder het initiatief te willen zetten.

Mevrouw Anne glasberg van plaatselijk belang Brekkenpolder- Tacozijl vertelt over de wijze waarop in Friesland de initiatieven rond het glasvezelnetwerk zijn en worden aangepakt.

De motivatie om aan een dergelijk initiatief te beginnen zijn niet alleen zakelijk. Ook educatief, in de zin dat leerlingen hun huiswerk niet kunnen maken. Maar ook sociaal; skypen en facebook. Voor de leefbaarheid in de toekomst is een stabiel netwerk van belang.

Naast de valkuilen noemt zij als succesfactoren:

  • Eenheid in bestuur
  • Brede taakverdeling zodat draagvlak wordt verkregen
  • Doorzettingsvermogen: blijven geloven in noodzaak en mogelijkheden
  • Transparante communicatie naar alle partijen.
  • Daadkracht, doorpakken niet praten maar doen.

Fryslân Ring is een coöperatieve vereniging die een belangrijke rol speelt bij het proces om te komen tot breedband. Van de 40 adressen in het dorp  doen er 38 mee.

Kosten: Eenmalig € 3500 of 12 jaar lang €25 per maand. Daarnaast € 45 per maand bij een “All in one “ pakket.

De heer Roelof de Boer van Glasvezel Gemeente gaat in op de ontwikkelingen rond breedband.

Snel internet is met name in de buitengebieden, waar geen coaxkabel aanwezig is, niet voor iedereen weggelegd. Door de al maar toenemende mogelijkheden via internet op onder andere zakelijk, educatief, zorgverlening en recreatief terrein raken de buitengebieden in toenemende mate op achterstand. Deze ontwikkelingen van toenemende mogelijkheden op internet vragen om een hogere down- en upload snelheid die met de huidige aansluitingen niet zijn te realiseren.

De mogelijkheden om de capaciteit te verhogen via een vaste duurzame verbinding (glasvezel) worden hoger geacht dan via een draadloos systeem.

Rol van de gemeente is vooral initiator, gangmaker en verbinder. De rol van de provincie blijft beperkt tot medefinancier van het project. Bij de verdere ontwikkeling van het project speelt de inwoner van het buitengebied de hoofdrol. Stil wordt gestaan bij de verschillende stappen in een project en de randvoorwaarden die hierbij een rol spelen.

Voor het welslagen van een project wordt een deelname van 60% als ondergrens gezien. Een deelname van 70% of meer is voor een succesvol project beter. De heer Pepijn Lavrijssen van Glasvezel Gemeente schetst de totstandkoming van  burgerinitiatieven bij de ontwikkeling van breedband. Omdat het zaak is zoveel mogelijk aansluitingen te realiseren is draagvlak belangrijk. Een burgerinitiatief biedt de beste garantie om dit draagvlak te realiseren.

De eerste stap die gezet moet worden is de aanwezigheid van een aantal enthousiaste mensen die het initiatief van de grond willen tillen. Op de vraag wie in de initiatiefgroep zitting willen nemen,  boden spontaan vertegenwoordigers van Blankenham, Belt Schutsloot, Wetering-Muggebeet, Giethoorn en Kuinre zich aan.

Wilt u zich opgeven voor de initiatiefgroep dan kunt u dit aangeven door de mailen naar jan.van.ek@steenwijkerland.nl

Voor meer informatie zie de presentatie