Eenvoudige ondersteuning bewonersinitiatieven

Het college van B&W stelt 5 september as de gemeenteraad voor om samen met een aantal onafhankelijke inwoners verdere invulling en uitvoering te geven aan het ondersteunen van bewonersinitiatieven.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november 2016 een motie aangenomen voor een verkenning van eigentijdse mogelijkheden tot het stimuleren van bewonersparticipatie. Op dit moment komen al mooie initiatieven tot stand via de plaatselijke belangen en wijkverenigingen. Echter, er vallen ook initiatieven tussen wal en schip. Dit zijn met name initiatieven die kern overstijgend zijn of waarvan een PBW van mening is dat er voor hen geen rol is. Ter aanvulling op de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de PBW’s wenst de gemeenteraad eveneens een laagdrempelige mogelijkheid om bewonersinitiatieven te ondersteunen.

De invulling van deze werkwijze wenst het college samen te doen met een aantal inwoners. Ook worden de PBW’s betrokken in deze ontwikkeling. Immers, het is ter aanvulling op al het moois wat er al gebeurd in kernen en wijken van Steenwijkerland.

Meer info of vragen: Kor van der Velde, coördinator kernen en wijken/maatschappelijk vastgoed, 06-31775866