Gegevens PBW's nog actueel?

Zijn de contactgegevens van uw plaatselijk belang of wijkvereniging nog actueel?

Regelmatig vinden er bestuurswisselingen plaats in een plaatselijk belang of wijkvereniging. Vaak worden deze wijzigingen gemeld aan uw coördinator kernen en wijken zodat hij deze verwerkt in het algemene adressenbestand.

Een enkele keer komt het voor dat een adres niet wordt doorgegeven of door de coördinator onjuist wordt verwerkt.

Daarom een verzoek aan u: controleer svp uw contactgegevens. Wilt u eventuele onjuistheden mailen naar kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl (coördinator kernen en wijken/maatschappelijk vastgoed).

De contactgegevens staan vermeld op deze website: https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Contact/Contactgegevens_Secretariaten_plaatselijk_belangen