Over Kernen en Wijken beleid

Plezierig wonen; daar is meer voor nodig dan alleen een fijne woning. De gemeente juicht initiatieven die leiden tot een verbetering van de leefbaarheid van harte toe.

De PBW's kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Diverse leefbaarheidsprojecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd.

De PBW's kunnen hun eventuele plannen bespreken met hun gebiedscoördinator. Bewoners met ideeën kunnen contact opnemen met hun PBW of de gebiedscoördinator. Samen wordt dan gekeken wat mogelijk is.