Gerealiseerde leefbaarheidsinitiatieven

Voor leefbaarheidsinitiatieven hebben de plaatselijke belangen en wijkverenigingen de beschikbaarheid over koppengeld. Voor een aantal leefbaarheidsinitiatieven zijn extra financiële middelen nodig. Per jaar worden ongeveer 10 leefbaarheidsinitiatieven mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen door de gemeenteraad. Op onderstaande pagina's vindt u een overzicht van de initiatieven die met extra financiële middelen tot stand komen.