Informatieavonden

Tenminste eenmaal per jaar vindt de zogenaamde kernen en wijkenavond plaats. Een goed bezochte bijeenkomst. Merendeel van de besturen PBW’s zijn vertegenwoordigd evenals het college van burgemeester en wethouders.

Gelet op de grote opkomsten afgelopen jaren is er blijkbaar behoefte aan informatieoverdracht van gemeente richting PBW’s. Navraag leert ook dat deze avonden goed worden gewaardeerd.  

De avond wordt voorbereid door het desbetreffende PB en de contactfunctionarissen. De informatieoverdracht van gemeente betreffende actuele beleidsthema´s is een essentieel onderdeel van de avond. Voor uitgebreidere informatie kan worden verwezen naar het kennisnetwerk PB´s.

Een groot deel van de avond ligt in handen van een plaatselijk belang. Het PB kan een presentatie verzorgen over een project waar zij mee bezig zijn of van plan zijn te ontwikkelen, hun recente dorpsplan toelichten, een discussie starten over een onderwerp die alle PB´s aangaan oid. Het andere gedeelte van de avond verzorgt de gemeente.  

Maatwerk is altijd mogelijk. Indien twee kernen samen een avond willen organiseren of vanuit gemeente of kern wordt meer tijd op die avond gevraagd dan het geplande uur, moet dit uiteraard allemaal kunnen.