Kernengeld

Een belangrijk onderdeel van het kernen- en wijkenbeleid is het zogenaamde kernengeld. Met deze financiële middelen zijn de plaatselijke belangen en wijkorganisaties (PBW’s) in staat om (kleinschalige) projecten te realiseren. Het kernengeld bestaat uit twee onderdelen: het organisatiegeld en het koppengeld. Daarnaast is er de subsidieregeling Inwonersinitiatieven zijn goud waard.

  • Koppengeld

    Elk(e) Plaatselijke Belang en Wijkorganisatie ontvangt jaarlijks een bedrag per inwoner om projecten te financieren of aan te jagen. In 2022 is dit € 1,98 per inwoner. Dit heet koppengeld. De criteria voor het aanvragen van koppengeld zijn minimaal en daarmee laagdrempelig om zoveel mogelijk initiatieven van verenigingen te stimuleren.

  • Organisatiegeld

    14 februari 2022

    Elk Plaatselijk Belang en Wijkorganisatie ontvangt jaarlijks zogenaamde organisatiegeld. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van de organisatie. Te denken valt aan administratiekosten, vergaderkosten en kosten om interactieve beleidsvorming mogelijk te maken. De hoogte van het organisatiegeld in 2022 bedraagt € 1.290. Dit bedrag wordt jaarlijks voor 1 maart automatisch overgemaakt.

  • Inwonersinitiatieven zijn goud waard