Kernengeld

Een belangrijk onderdeel van het kernen- en wijkenbeleid is het zogenaamde kernengeld. Met deze financiële middelen zijn de plaatselijke belangen en wijkorganisaties (PBW’s) in staat om (kleinschalige) projecten te realiseren. Het kernengeld bestaat uit drie onderdelen: organisatiegeld, koppengeld en professionele ondersteuning. Daarnaast is er nog een zogenaamde reserve Kernen en Wijken.

  • Organisatiegeld

    Elk plaatselijk belang en wijkorganisatie (PBW) ontvangt jaarlijks organisatiegeld met de bedoeling hiermee de organisatie- en administratiekosten te kunnen dekken. Aangezien hiermee de drempelkosten worden gefinancierd, is het bedrag voor elke vereniging gelijk, ongeacht omvang. (2020: € 1.268,00)

  • Koppengeld

    Elk(e) Plaatselijke Belang en Wijkorganisatie (PBW) ontvangt jaarlijks een bedrag per inwoner om projecten te financieren. In 2019 is dit € 1,93 per inwoner. Dit heet koppengeld. De criteria voor het aanvragen van koppengeld zijn minimaal en daarmee laagdrempelig om zoveel mogelijk initiatieven van verenigingen te stimuleren.