Organisatiegeld

Elk Plaatselijk Belang en Wijkorganisatie ontvangt jaarlijks zogenaamde organisatiegeld. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van de organisatie. Te denken valt aan administratiekosten, vergaderkosten en kosten om interactieve beleidsvorming mogelijk te maken. De hoogte van het organisatiegeld in 2022 bedraagt € 1.290. Dit bedrag wordt jaarlijks voor 1 maart automatisch overgemaakt.