Voorzittersoverleg

Het voorzittersoverleg vindt eenmaal per jaar (februari) plaats. In dit overleg hebben de voorzitters van de PB’s overleg met het gemeentebestuur.

Het voorzittersoverleg is gestart in 2009. Onderwerpen zijn van algemene aard en betreffen vaak het kernen en wijkenbeleid of aanpalende onderwerpen bijv. de omnibusenquête, communicatieprotocol, professionele ondersteuning, hoogte kernengeld etc.. Voorstellen op het gebied van kernen- en wijkenbeleid kunnen worden besproken in dit overleg evenals evaluaties van diverse onderdelen van genoemd beleid.

Verslagen van de afgelopen jaren:

2010

2011

2012

2013

2014