Kernen- en wijkenbeleid

De gemeente Steenwijkerland vindt een goede relatie met u belangrijk. We willen graag weten wat er bij onze inwoners leeft en hoe u over bepaalde zaken denkt. Het kernen- en wijkenbeleid geeft de Plaatselijke Belangen en Wijkorganisaties (PBW’s), en dus ook de inwoners, de mogelijkheid om zelf te werken aan de leefbaarheid in de wijk of kern.

Ideeën, initiatieven en beleidsvoorstellen worden aan de PBW’s toegelicht, voorgesteld en/of besproken.

Contactfunctionarissen

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn twee contactfunctionarissen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de PBW’s in onze gemeente. Ze signaleren ontwikkelingen in de kernen en wijken die van belang zijn voor de gemeente en adviseren hierover. Verder stimuleren ze de ambtelijke organisatie om de kernen en wijken vroegtijdig bij plannen en werkzaamheden te betrekken en houden ze een vinger aan de pols als het gaat om gemaakte afspraken met de PBW’s. Elke kern of wijk kent een eigen contactfunctionaris. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0521) 538 500.

Contactwethouders

Elke kern of wijk kent een eigen contactwethouder. Zij zijn het aanspreekpunt voor de PBW’s en adviseren hen en de gemeentelijke organisatie over respectievelijk gemeentelijke en lokale ontwikkelingen. Er is regelmatig overleg tussen de contactfunctionarissen en de contactwethouders.

Kernengeld en organisatiegeld

Voor de PBW’s stelt de gemeente geld beschikbaar. Jaarlijks krijgt iedere vereniging het zogenaamde organisatiegeld. Daarnaast is er het kernengeld. Dit geld kan worden gebruikt voor projecten in de kern of wijk. Dit bedrag is mede afhankelijk van het aantal inwoners in de kern of wijk. Daarnaast kunnen de PBW’s een beroep doen op diverse fondsen.

Waar kunt u terecht met uw wensen en vragen?

Heeft u een idee, vraag of klacht over uw kern of wijk, dan kunt u die kenbaar maken bij uw PBW. Het bestuur kan uw opmerking dan in zijn vergadering meenemen. Via het PBW kan de contactfunctionaris het verder uitzetten in de gemeentelijke organisatie. Let wel, het gaat hier om zaken die voor uw woonomgeving van belang zijn. Individuele klachten of opmerkingen kunt u doorgeven via het formulier melding openbare ruimte

Communicatieprotocol

Met de PBW’s zijn afspraken gemaakt over de wijze van communiceren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde communicatieprotocol.

 

Meer informatie: