Actieplan Werk

Hoe kunt u voldoende opgeleid personeel vinden én houden? Denk en praat mee!


Waarom

We zien dat er krapte is op de arbeidsmarkt. Wat hebben ondernemers nodig om nu en in de toekomst over voldoende personeel te beschikken? Daarover willen we graag in overleg. Met ondernemers en andere partijen die op de arbeidsmarkt een rol hebben. Ons doel? Creatieve ideeën en slimme oplossingen die we gaan bundelen in een Actieplan Werk. Regio Zwolle realiseert vanuit de Human Capital Agenda een ontwikkelfonds dat initiatieven op dit gebied financieel ondersteunt.


Actieplan Werk; innovatief investeren in personeel

De naam zegt het al. Het Actieplan Werk; innovatief investeren in personeel moet een concreet plan worden. Een plan waarin we aangeven: dít gaan we doen om nu en in de toekomst over voldoende opgeleid personeel te kunnen beschikken. Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag.


Hoe

We gaan om tafel in de vorm van een arenadiscussie. Ondernemers, vertegenwoordigers van het onderwijs, werkgevers, kenniscentra, werkbemiddeling, gemeente. Kortom, iedereen die een stem heeft en die wil laten horen. Waar zitten de knelpunten? Waar heeft u als ondernemer behoefte aan? En vooral: wat kunnen we doen? Dát gaan we in beeld brengen en vertalen in concrete acties. Dat doen we onder leiding van een ervaren gespreksleider van adviesbureau Satori.

We organiseren in maart per sector een arenadiscussie:

  • Horeca en vrije tijd: maandag 4 maart, van 10.00 tot 13.00 uur (aansluitend een lunch)
  • Bouw: dinsdag 5 maart, van 08.00 tot 11.00 uur (voorafgegaan door een ontbijt)
  • Zorg: woensdag 6 maart, van 08.00 tot 11.00 uur, voorafgegaan door een ontbijt
  • (Maak) industrie: maandag 11 maart, van 08.00 tot 11.00 uur (voorafgegaan door een ontbijt)

De arenabijeenkomsten vinden plaats in MFC Hoogthij in Steenwijkerwold.

Meer informatie over het traject Actieplan Werk.


Meedoen

We zijn op zoek naar ondernemers met lef, die creatief zijn en buiten de lijntjes durven te denken. Iets voor u? Meld u dan aan via nickie.de.vries@steenwijkerland.nl