Samen aanpakken!

Nu de 4 arenadiscussies zijn afgerond, halen we de rode draad eruit en sorteren we voor op mogelijke oplossingen en initiatieven. Vervolgens gaan we in de vorm van co-creatie met ondernemers die zich daarvoor hebben aangemeld concreet aan de slag met de verdere uitwerking. Dit zijn de projecten die onderdeel gaan uitmaken van het Actieplan Werk. Deze projecten koppelen we tijdens een afsluitende arenadiscussie op woensdag 17 april 2019 terug naar iedereen die zijn of haar inbreng heeft gehad bij een van de vier arenadiscussies. Daarbij is er uiteraard ruimte voor verbeteringen en aanvullingen.

Inrichten projectorganisatie

Zijn de projecten voor het Actieplan Werk bekend? Dan gaan we kijken hoe we ze kunnen uitvoeren. Om dit goed te coördineren én te stimuleren, gaan we een projectorganisatie samenstellen.