Nieuws

 • Werknemers en werkzoekenden groeien door opleiding en bijscholing in Regio Zwolle

  06 juli 2020

  Ontwikkelfonds open voor inwoners en werknemers. Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf 1 juli gratis laten (bij)scholen. Negentien gemeenten (van de 22) en de 4 provincies in Regio Zwolle hebben dit gezamenlijk besloten vanuit hun deelname aan de Human Capital Agenda. Voor de coronacrisis was de scholingsmogelijkheid voor medewerkers alleen beschikbaar via (potentiele) werkgevers. Nieuw is dat individuele inwoners /medewerkers zich vanaf juli rechtstreeks kunnen aanmelden bij het zogeheten Ontwikkelfonds. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst.

 • Steenwijkerland kiest met Actieplan Werk voor regionale aanpak

  24 juli 2019

  Hoe komen we tot vernieuwende initiatieven die een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt? Over die vraag hebben ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, kenniscentra, werkbemiddeling en de gemeente zich de afgelopen maanden gebogen. Het resultaat van die brede samenwerking is het Steenwijkerlands Actieplan Werk, waarin visie en concrete projecten zijn verwoord. Wethouder Bram Harmsma: ‘De noodzaak om hiermee aan de slag te gaan, werd door alle partijen gevoeld. Er ligt dan ook een actieplan dat breed gedragen wordt. De set aan maatregelen die we daarin benoemen, werkt wat ons betreft. Ook omdat we samenwerking zoeken binnen de regio. De volgende stap is dat we vier projecten gaan uitwerken tot aanvragen voor cofinanciering vanuit het regionaal ontwikkelfonds. Een fonds vanuit de Human Capital Agenda van Regio Zwolle.’

 • Steenwijkerland met ‘Actieplan Werk’ voorloper binnen regio Zwolle

  08 april 2019

  Als eerste gemeente in de regio Zwolle wil Steenwijkerland met een ‘Actieplan Werk’ een beroep doen op het regionaal ontwikkelfonds dat in het leven wordt geroepen. Het fonds is onderdeel van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle en bedoeld om initiatieven die een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt financieel te ondersteunen. Wethouder Bram Harmsma: ‘Veel bedrijven geven aan het personeelsvraagstuk niet goed te kunnen invullen. Daar willen we, met inzet van de Regiodeal, wat aan doen. Sterker, het is een van de speerpunten in ons collegeprogramma. Om tot een concreet en gedragen actieplan te komen gaan we binnenkort met alle betrokken partijen om tafel.’